Regulamin serwisu

§ 1
Informacje ogólne

1. Użytkownik po dokonaniu wpłaty otrzymuje dostęp do materiałów znajdujących się na stronie www.joga-medytacja.pl

2. Dostęp do materiałów otrzymuje po zalogowaniu się loginem i hasłem, który zostanie przesłany po zaksięgowaniu wpłaty.

3. Logowania się na stronę na otrzymanym loginie i haśle ma tylko jedna osoba, która jest właścicielem konta.

4. Zabrania się udostępniania loginu i hasła innym osobom.

5. Zabrania się udostępniania i rozpowszechniania materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody autora.

6. Materiały na tej stronie nie są poradą lekarską ani psychologiczną. Wszelkie informacje zawarte w kursie zostały wcześniej dokładnie sprawdzone i wypróbowane, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w jakiś sposób nie wpłyną negatywnie na Twoją sytuację. Wszystkie informacje, które możesz tam znaleźć mają charakter rozrywkowy.

7. Materiały zawarte na stronie, ani żadna ich część nie może być kopiowana, powielana, w jakikolwiek sposób publikowana, ani wyświetlana w środkach publicznego przekazu, drogą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody autora.

8. Materiały ze strony joga-medytacja.pl nie są poradą lekarską i nie zastąpią porad lekarzy.

9. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem albo nie jesteś pewien, czy możesz wykonywać dane ćwiczenia, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń.


§ 2
Kontakt z Serwisem


We wszelkich sprawach proszę o kontakt przez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


§ 3
Newsletter


Użytkownik podając swojego emaila, może zalogować się na stronie serwisu www.joga-medytacja.pl do darmowego newslettera, w którym co pewien czas będzie otrzymywał emaile, z poradami i nowościami serwisu. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania newslettera może to zrobić klikając w link wypisanie się, który znajduje się w każdym newsletterze. Może też wysłać email na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w temacie emaila pisząc „wypisanie z newslettera" i w treści emaila podać napisać email, który ma zostać z newslettera usunięty ta opcja zajmie jednak więcej czasu.


§ 4
Powiadomienia do komentarzy


Przy pisaniu komentarzy w serwisie www.joga-medytacja.pl użytkownik może wybrać opcję „Powiadom mnie o nowych komentarzach", kiedy ją wybierze będzie dostawał emile z powiadomieniami o o nowych komentarzach w artykule, który skomentował. Jeśli zrezygnować z ich otrzymywania powinien wypisać się za pomocą linku wypisz mnie znajdującego się w każdym takim emailu z powiadomieniem. Może też wysłać email na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w temacie emaila pisząc „wypisanie z newslettera" i w treści emaila podać napisać email, który ma zostać z newslettera usunięty, usunięcie jednak w taki sposób będzie trwało dłużej.

 

§ 5
Definicje

 

1. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.joga-medytacja.pl
2. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
3. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu.
4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
6. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Digital Content Grzegorz Molski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, nip 7772787297, regon 360397560
6. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
7. Produkt - dostępna w serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

§ 6
Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
c. włączona obsługa plików cookies

§ 7
Informacje dodatkowe

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych w serwisie. Wszelkie informacje podane w serwisie zostały wcześniej dokładnie sprawdzone i wypróbowane, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w jakiś sposób nie wpłyną one negatywnie na Twoją sytuację. Wszystkie informacje, które możesz znaleźć w produktach, newsletterach czy artykułach, mają charakter rozrywkowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie skutki działań Klienta w oparciu o przekazywaną wiedzę. Choć dokładamy wszelkich starań, użytkownik Serwisu sam odpowiada za skuteczne i etyczne zastosowanie wiedzy w praktyce.

§ 8
Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, po wejściu na stronę prosuktu, zejść na dół strony a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka"
2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu email, na który mają zostać wysłane login i hasło z dostępem do płatnych treści.
3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności
4. kliknąć przycisk "Kup teraz" oraz opłacić zamówienie

§ 9
Płatności


Płatności prowadzone są za pośrednictwem tpay.com Krajowego Integratora Płatności SA
Klient może płacić za pomocą, bankowości elektronicznej:
• wybierając bank przez który chce dokonać płatności
• płatność na poczcie, wybierając druczek płatności
• przelew tradycyjny, wybierając druczek płatności, a następnie w czasie robienia przelewu wpisując te same dane co na druczku płatności
• płatności paypal
• płatnosci kartą kredytową, wybierając płatności PayPal

 

§ 10
Sprzedaż

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie otrzymania przez usługodawcę zapłaty za towar. Czyli pozytywnej autoryzacji transakcji przez Centrum Rozliczeniowe Tpay.com
2. Jeśli autoryzacja nie będzie pozytywna (płatność nie zostanie przyjęta) lub jeśli klient wybrał metodę płatności, wszedł na stronę banku, ale nie dokończył płatności, wtedy umowa sprzedaży nie zostanie zawarta. Od klienta nie są pobierane pieniądze.
3. Po pozytywnej autoryzacji trasnakcji klientowi zostaje automatycznie założone konto w serwisie z loginem i hasłem. Login i hasło jest wysyłane do użytkownika w ciągu kilku godzin od założenia konta.
4. W przypadku usług dostarczania treści cyfrowych, po spełnieniu świadczenia (zalogowanie się na konto z produktami loginem i hasłem jaki otrzymał w emailu po dokonaniu płatności) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy. O ograniczeniu prawa do odstąpienia od umowy Klient jest informowany w tym punkcie regulaminu.

§ 11
Dostęp do produktów


1. Po pozytywnej weryfikacji płatności, na email klineta (ten który podał w czasie składania zamówienia) w ciągu kilku godzin (najczęściej do 30 minut) zostanie wysłana wiadomość, w której będzie login i hasło z dostępem do produktu lub produktów oraz instrukcja jak się zalogować
2. Natępnie należy wejść na stronę www.joga-medytacja.pl zejść w na doł strony po prawej stronie i wpisać login i hasło do formularza.
3. Następnie pojawi się dostęp do treści zakupionych przez klienta
4. W sytuacji gdy klinet nie otrzymał takiego emaila, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić folder „spam" gdyż tam mogła znajdować się wiadomość z dostępem.
5. Jeżeli w ciągu 24 godzin klient nie otrzyma wiadomości ani nie znajdzie jej w spamie, powienien napisanać do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z emaila, z którego dokonał płatności, w temacie wiadomości pisząc „Brak dostępu". Wyślemy email ponownie tak szybko jak to tylko możliwe.

§ 12
Licencja użytkowania produktów

 

1. Klient może użytkować Produkty zgodnie z poniższą Licencją.
2. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów w Serwisie tylko i wyłącznie na własny użytek bez dalszego udostępniania.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
b. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,
c. oddawania w najem Produktu,
d. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.
4. W przypadku kiedy Usługodawca zauważy lub otrzyma informację o tym, że użytkownik narusza licencję, usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Produktu.

§ 13
Odstąpienie od umowy


1. Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści cyfrowych w postaci linku do materiałów. Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie" w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. - dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Serwis oferuje jednak „30 dni gwarancji", który jest aktem dobrej woli sprzedającego i który dodaje konsumentowi dodatkowe przywileje:
- konsument może odstąpić od umowy, nawet jeśli świadczenie zostało spełnione (zalogowanie się na konto) i według ustawy konsument stracił prawo do odstąpienia od umowy według rozumienia ustawy
-Czas przysługująy w związku z tym kosnumentowi na zwrot wynosi 30 dni.
- W przypadku podejrzeń i próby wyłudzenia usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia uznania zwrotu.
Aby skorzystać z pawa do zwrotu należy:
-Wysłać email na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z emaila który klient podawał przy zakupie w temacie pisząc „Zwrot"
-Dołączyć skan dokumentu potwierdzającego tożsamość z czytelnym imieniem i nazwiskiem, który zgadza się z danymi podanymi przy zakupie (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), można zakryć numer dokumentu oraz twarz na zdjęciu dokumentu.
- Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni.